380 00 500

Serviceskjema

Det må medfølge et serviceskjema til alle innleveringer og innsendelser av maskiner til vårt verksted. Dette gir våre serviceavdeling nødvendig informasjon om oppdraget og eventuelle feilmeldinger fra kunde.

Alle våre skjemaer er kun ment for forhandlere av elektroverktøy og maskiner og som innleverer reparasjonsobjekter på vegne av profesjonell sluttbruker. Forhandlere kan fylle ut skjema på tre forskjellige måter:

1. Serviceskjema for Milwaukee-maskiner
Har du en Milwaukee-maskin som trenger service, overhaling eller reparasjon, kan du benytte dette nettbaserte skjemaet. Fyll ut skjemaet direkte på nett og klikk «print» for å skrive ut.

2. Standard serviceskjema for alle verktøymerker
Last ned vårt standard serviceskjema som PDF. Fyll deretter ut alle påkrevde felter manuelt og legg ved skjema sammen med reparasjonsobjektet.

3. Online servicesskjema for alle verktøymerker
Du kan også benytte det webbaserte skjemaet nedenfor til dette formålet. Dette ivaretar de nødvendige kundedata som vi trenger for å kunne reparere ditt verktøy. 

Når skjemaet er utfyllt, vil du motta en e-post med et vedlegg i pdf-fomat. Dette kan du skrive ut og legge ved verktøyet som du skal levere/sende til reparasjon.

NB! GJELDER KUN FORHANDLERE

Fyll ut serviceskjema her

  Forhandlers kontaktinformasjon

  Fyll ut påkrevde kontaktopplysninger  Oppgi firmanavn  Oppgi forhandlers postadresse  Oppgi forhandlers postnummer  Oppgi forhandlers poststed  Oppgi navn på forhandlers kontaktperson  Oppgi e-postadresse til forhandlers kontaktperson

  Opplysninger om reparasjonsobjekt

  Fyll ut påkrevde opplysninger  Eks: Milwaukee  Eks: M18 BLPD2  Oppgi objektets serienummer og datokode  Oppgi objektets kjøpsdato


  Garantireparasjon (Gyldig kjøpskvittering eller faktura må vedlegges)Reklamasjonsreparasjon (Kopi av serviceordre eller faktura må vedlegges)Ordinær reparasjon/servicePrisoverslag

  JaNei


  JaNeiVet ikke


  Beskriv etter beste evne hva feilen består i og eventuelt hva som forårsaket denne  Oppgi maksimal kostnad for reparasjon Eks: 5000

  Vennligst bemerk: Hvis et produkt har blitt sendt inn som garantisak og blir vurdert til å ikke være det grunnet feil som strider mot leverandørs garantivilkår, vill innsender bli belastet for feilhåndtering og frakt. Forhandler vill bli kontaktet én (1) gang. Får vi ikke svar innen 10 virkedager blir maskinen returnert for innsenders kostnad.