380 00 500

Reparasjoner og service

De fleste maskiner er designet for holdbarhet, men noen ganger trenger alt slitesterkt utstyr vedlikehold eller reparasjon. Vi vet det ikke er noe som er mer irriterende enn dødtid på grunn av maskinfeil. På grunn av dette er våre profesjonelle medarbeidere på serviceverkstedet tilgjengelig for å gi hurtig og kompetent hjelp slik at du kan vende tilbake til arbeidet så snart som mulig.

Hos Verktøy Teknikk utfører vi både reparasjoner og vedlikehold på elektroverktøy og maskiner. Regelmessig service forlenger levetiden på produktet og selv verktøy som er laget for å vare, trenger naturlig nok ettersyn og skifting av slitedeler fra tid til annen. Generell vedlikeholdsservice består av demontering, rengjøring og utskiftning av olje, fett og eventuelle slitasjedeler.

Skulle du oppleve driftstopp på ditt verktøy, står våre erfarne og godt kvalifiserte servicemekanikere klare til å ta i mot din maskin. Vi ønsker å yte våre kunder best mulig service ved en reparasjon. Derfor gjør vi alltid en forundersøkelse for å kartlegge hva en reparasjon vil koste. Undersøkelsen belastes kunden kun i de tilfeller hvor denne IKKE velger å reparere produktet.

INNLEVERING AV VERKTØY TIL SERVICE

Om reparasjonstyper og krav til dokumentasjon

Hos oss gjennomfører vi fire typer reparasjoner. Du kan lese mer om disse nedenfor og også hvilke vilkår som gjelder i forhold til medfølgende dokumentasjon når du sender inn et reparasjonsobjekt til oss.

ikon_1

Garantireparasjoner

Et garantikrav må sendes inn i løpet av garantiperioden og så snart som mulig fra man oppdager defekten eller problemet. Garantibestemmelser og reklamasjonsrett følger det enkelte produkt. Ved innvilget reklamasjon repareres eventuelle feil og mangler kostnadsfritt. Hvis feilen ikke dekkes av garantien, må kunde betale som for ordinær reparasjon.

Dokumentasjonskrav

Ved innsendelse/innlevering av en garantireparasjon må alltid gyldig kjøpskvittering eller faktura medfølge. For forhandlere må også utfyllt serviceskjema med feilbeskrivelse følge forsendelsen.
Mer om garantireparasjoner
ikon_2

Reklamasjoner

Dersom du skal sende inn reklamasjon på en tidligere utført reparasjon ved vårt verksted, må kopi av serviceordren legges ved når reparasjonsobjektet sende inn/innleveres til vårt serviceverksted. Hvis feilen ikke har sammenheng med forhenværende reparasjon, vil kunde bli belastet som for ordinær reparasjon.

Dokumentasjonskrav

Ved innsendelse/innlevering av en reklamasjonsreparasjon må alltid serviceordre eller faktura for reparasjon medfølge. For forhandlere må også utfyllt serviceskjema med feilbeskrivelse følge forsendelsen.
Mer om reklamasjoner
ikon_3

Ordinær service

Reparasjon eller vedlikehold av verktøy etter beskrivelse i serviceskjema. Dersom en reparasjon har en kostnad på som overstiger 60% av en ny maskin, vil våre serviceverksted kontakter vi kunde med et prisoverslag. Vi vil avvente så svar på dette, før vi igangsetter en reparasjon.

Dokumentasjonskrav

Ved innsendelse/innlevering av verktøy for reparasjon eller service, må kontaktinformasjon og feilbeskrielse medfølge. Forhandlere må fylle ut og legge ved et eget serviceskjema.
ikon_4

Prisoverslag

Ønskes en prisvurdering før en eventuell reparasjon, gjennomfører vi en forundersøkelse og kontakter kunde med et kostnadsoverslag. Dersom vi ikke mottar svar fra kunde innen fire uker destrueres maskinen og kunden vil faktureres for forundersøkelsen etter gjeldende satser.

Dokumentasjonskrav

Ved innsendelse/innlevering av verktøy for reparasjon eller service, må kontaktinformasjon og feilbeskrielse medfølge. Forhandlere må fylle ut og legge ved et eget serviceskjema.
INNLEVERING AV VERKTØY TIL SERVICE

Rutiner for innlevering av verktøy til vårt verksted

Slik kan du som kunde sende eller levere maskiner til reparasjon eller overhaling hos oss. Vi håndterer service på de fleste verktøy fra de mest kjente verktøyprodusentene. Se oversikt nedenfor.

Klargjør dokumentasjon

Klargjør dokumentasjon

Ved garantireparasjonrt, må ALLTID kjøpsdato dokumenteres gjennom fremleggelse av gyldig salgskvittering. Ved reklamasjon på tidligere utført service, må serviceordre medfølge. Kontaktinformasjon og utførlig feilbeskrivelse MÅ følge alle maskiner som innleveres til vårt serviceverksted. Forhandlere BES benytte vårt serviceskjema.
Gå til serviceskjema
STEG 1
Klargjør verktøy

Klargjør verktøy

Ved forsendelser må pakken pakkes inn forsvarlig etter innholdet, slik at pakken tåler ordinær håndtering. Husk ekstra emballering for redusere risikoen for å unngå forsinkelser eller skader. Avsender er ansvarlig for innpakking. For batteriverktøy skal IKKE batteri medsendes, så fremt du mistenker at batteriet er årsaken til eventuelle driftsproblemer.
Gå til serviceskjema
STEG 2
Send eller levere til oss

Send eller levere til oss

Verktøy Teknikk har tilhold i Vågsbygd like vest for Kristiansand sentrum. Objekter til reparasjon kan enten leveres direkte til vårt serviceverksted eller sendes til oss. I begge tilfeller er adressen:

Verktøy Teknikk AS
Fiskåveien 4c
4621 Kristiansand
Gå til serviceskjema
STEG 3
Vi håndterer garantiansvar og reparasjonsservice for følgende verktøymerker:
Vi utfører også service og reparasjoner på disse merkene: