380 00 500

Reklamasjon og garanti

Verktøy Teknikk AS er autorisert serviceverksted med utvidet garantiansvar en rekke av de mest kjente produsentene av elektroverktøy og maskiner.

Våre serviceteknikere har spesialopplæring og kontinuerlig kursing i hver enkelt maskintype fra disse produsentene. I tillegg har vi tilgang på en stor kunnskapsdatabase nasjonalt og internasjonalt. Listen nedenfor viser hvilke verktøymerker vi håndhever garantiansvar for. Garantibestemmelser og reklamasjonsrett følger det enkelte produkt. En garanti er et løfte fra en produsent, importør eller selger, som skal gi deg rettigheter utover forbrukerkjøpsloven. Garantien gir deg som regel rett til kostnadsfri utbedring av feil og mangler innenfor garantitiden.

Ved innvilget reklamasjon repareres eventuelle feil og mangler kostnadsfritt. Godkjent reklamasjon fordrer at feilen ikke er å betrakte som normal slitasje eller skyldes feilaktig bruk. Garantien opphører ved bruk av uoriginale deler. Kjøpskvittering eller bevis på utvidet garantiregistrering må vedlegges ved innlevering.

For de merkene vi har garantiansvar for, har vi de mest frekventerte delene på lager. På denne måten kan reparasjonen utføres innen kortest mulig tid. Vår målsetting er at at en garantireparasjon skal være ferdig innen 3-5 virkedager.

Vi håndterer garantiansvar og reparasjonsservice for følgende verktøymerker:
Vi utfører også service og reparasjoner på disse merkene: