380 00 500

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Verktøy Teknikk AS samler inn og bruker personopplysninger på nettstedet verktoyteknikk.no.Vi fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og EUs personvernforordning («GDPR»). 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde eller besøkende på denne nettsiden. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn gjennom bruk av vårt nettsted, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Verktøy Teknikk AS (Org. nr. NO 992 455 365), ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på verktoyteknikk.no
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. Behandlingsgrunnlaget er normalt samtykke fra den enkelte.

HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORFOR?

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Våre informasjonskapsler hjelper oss til å:

  • Lage en nettside som fungerer godt for deg og andre brukere
  • Forbedre hastigheten og sikkerheten på nettsiden
  • La deg dele i sosiale medier
  • Kontinuerlig forbedre nettsiden for deg

Vi bruker ikke informasjonskapsler til å lagre personlig, sensitiv eller identifiserende informasjon. Vi deler heller ikke data med tredjepart. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Publiseringsløsningen
Publiseringsplattformen vi bruker, WordPress, benytter informasjonskapsler for å lagre innstillinger for brukere som logger inn i systemet. Dersom du logger inn i WordPress settes informasjonskapsler for å huske dine innstillinger og gjenkjenne deg neste gang du besøker siden. Det lagres kun informasjon om innloggede brukere i disse kapslene, og de deles ikke med tredjeparter.

Digitale skjemaer
Skjemaene vi bruker for tilbakemeldinger og annet benytter informasjonskapsler som inneholder data du fyller ut for å gjøre brukeropplevelsen bedre. De lagres kun i den aktive sessjonen og de deles ikke med tredjeparter.

Nettstatistikk

verktoyteknikk.no samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vårt nettsted. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Brukerens IP-adresse anonymiseres og behandles på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Vi bruker analyseverktøyet «Count per day» på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra oss til andre aktører.

Deling av innhold

Når du deler sideinnhold, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger å dele til. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Skjemaregistrering

På nettsiden kan du i enkelte tilfeller registrere opplysninger gjennom webbaserte skjema. Personopplysninger vi får inn i slike skjemaer blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere registreringen.

Innebygd innhold

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.


Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

DINE RETTIGHETER

Vår behandling av personopplysninger er regulert av GDPR. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av GDPR kapittel 2 til 4. Nedenfor presenteres noen  sentrale rettigheter:

Rett til å trekke tilbake samtykke
Dersom vår behandling av personopplysninger er basert på samtykke har du når som helst anledning til å trekke dette tilbake, og kreve at fremtidig behandling av disse opplysningene opphører til det aktuelle formålet. Samtykkene kan enkelt administreres via ‘Min side’, eller ved henvendelse til post@verktoyteknikk.no

Rett til innsyn 
Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Dersom du er registrert i våre systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger 
Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Vi skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger..

Revisjon av personvernerklæringen
Vi forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne personvernerklæringen, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i personvernerklæringen publiseres på verktoyteknikk.no

Klage
Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Kontaktinformasjon
E-post: post(@)verktoyteknikk.no

Postadresse: Fiskåveien  4c, 4621 Kristiansand